ข่าวกิจกรรม


ข่าวกิจกรรม วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:54:53

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:51:23

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกกรม เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:29:37

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงแขกดำนา 26 กรกฎาคม 2565

ดำนาร่วมกับนักเรียน และคณะครู แปลงเรียนรู้และสาธิตเรื่องข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนำรวจตระเวนชายเดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 14:46:55

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่(คลินิกข้าว) ครั้งที่4 / 2565

ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเลื่อนที่ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 12:03:07

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เฝ้ารับเสด็จเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 11:34:26

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงแขกดำนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-07-04 08:10:03

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-04-27 16:09:45

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมโครงการพระราชดำริ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลปรับปรุงการผลิตข้าวเพื่อ บริโภคในครัวเรือน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่/แปรปรูป

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-23 16:18:13

อ่านต่อ...

สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน (เวทีชุมชน)

สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน (เวทีชุมชน)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-23 15:10:02

อ่านต่อ...

ดำเนินรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตร”

ดำเนินรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตร”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-18 14:07:13

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 มุ่งพัฒนาการผลิตข้าว ตั้งเป้ายกรับคุณภาพชีวิตชาวนาอย่างยั่งยืน

กรมการข้าว ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 มุ่งพัฒนาการผลิตข้าว ตั้งเป้ายกรับคุณภาพชีวิตชาวนาอย่างยั่งยืน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-03-17 16:26:10

อ่านต่อ...