ข่าวกิจกรรม


ร่วมงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคึมใหญ่และกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคึมใหญ่และกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:21:23

อ่านต่อ...

จัดนทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

จัดนทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:17:46

อ่านต่อ...

ประชุมแนวทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

ประชุมแนวทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:14:57

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:12:44

อ่านต่อ...

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564 จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดข้าว

ซื้อเมล็ดคืน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-02-27 22:07:01

อ่านต่อ...

ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564

ตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-11-11 14:36:18

อ่านต่อ...

ออกตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปี 2564 พื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ

ออกตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-11-11 14:31:28

อ่านต่อ...

อบรมภาคปฏิบัติการทำฮอร์โมน

อบรมภาคปฏิบัติการทำฮอร์โมน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-09-20 09:50:32

อ่านต่อ...

ออกตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปี 2564

ออกตรวจติดตามแปลงขยาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-09-20 09:38:15

อ่านต่อ...