เนื้อหาการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


แบบสขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แบบรายงานการจัดชื่อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ   2022-08-05 11:45:18    39     2 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ   2021-07-19 11:02:54    109     0