ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติราชการช่วยเสริมปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติราชการช่วยเสริมปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-09-22 16:00:29

อ่านต่อ...

กรมการข้าวประกาศรับสมัครงาน

กรมการข้าวประกาศรับสมัครงาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-09-04 10:08:34

อ่านต่อ...

ประกาศช่องทางอิเล็กโทรนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

ประกาศช่องทางอิเล็กโทรนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-08-04 21:44:49

อ่านต่อ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 9 Fighting stroke สนาม อำนาจเจริญ โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 9 Fighting stroke สนาม อำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 11:02:10

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2567

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 09:52:49

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธ์ข้าวที่มีจำหน่าย

ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธ์ข้าวที่มีจำหน่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-03-27 15:45:21

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมใจหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรกรชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมใจหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-02-10 16:16:32

อ่านต่อ...

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-01-24 15:04:51

อ่านต่อ...

วันพระบิดาฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

นพระบิดาฝนหลวง คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-11-13 12:33:09

อ่านต่อ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-10-08 21:09:46

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หน้าที่3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวเตือนภัยเฝ้าระวัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:41:30

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หน้าที่2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 rice สาระ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:39:59

อ่านต่อ...