ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-01-24 15:04:51

อ่านต่อ...

วันพระบิดาฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

นพระบิดาฝนหลวง คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-11-13 12:33:09

อ่านต่อ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-10-08 21:09:46

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หน้าที่3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวเตือนภัยเฝ้าระวัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:41:30

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หน้าที่2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 rice สาระ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:39:59

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:36:42

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์คงคลัง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เมล็กคงคลังพร้อมจำหน่าย ณ วันศุกร์ที่5 สิงหาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 11:53:48

อ่านต่อ...

การขอใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกรมการข้าว

การขอใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-07-12 10:43:36

อ่านต่อ...

กรมข้าว ร่วมถกอนาคตข้าวและชาวนาไทย ชูนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

กรมข้าว ร่วมถกอนาคตข้าวและชาวนาไทย ชูนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-07-12 10:34:22

อ่านต่อ...

ปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลัง

ราคาและปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-07-12 10:27:35

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-05-31 13:23:05

อ่านต่อ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันข้าวและชาวนาวันที่23-25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-05-31 13:17:25

อ่านต่อ...