ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำเดือน มกราคม 2565

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-11-11 13:58:02

อ่านต่อ...

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-11-11 13:50:35

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-09-27 14:08:19

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-09-10 15:39:29

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-06-30 15:30:57

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-06-30 15:20:19

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-06-30 15:00:54

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธฺุ์ข้าวเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2021-06-30 14:51:05

อ่านต่อ...