ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-01-24 15:04:51

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพระบิดาฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

นพระบิดาฝนหลวง คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-11-13 12:33:09

อ่านต่อ...
Sample project image

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-10-08 21:09:46

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หน้าที่3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวเตือนภัยเฝ้าระวัง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:41:30

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ข่าวกิจกรรม วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:54:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวกิจกรรมติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:51:23

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวกิจกกรม เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 15:29:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงแขกดำนา 26 กรกฎาคม 2565

ดำนาร่วมกับนักเรียน และคณะครู แปลงเรียนรู้และสาธิตเรื่องข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนำรวจตระเวนชายเดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2022-08-05 14:46:55

อ่านต่อ...
แบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แบบรายงานการจัดชื่อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ   2022-08-05 11:45:18    39     2 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ   2021-07-19 11:02:54    109     0