ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติราชการช่วยเสริมปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติราชการช่วยเสริมปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-09-22 16:00:29

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าวประกาศรับสมัครงาน

กรมการข้าวประกาศรับสมัครงาน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-09-04 10:08:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศช่องทางอิเล็กโทรนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

ประกาศช่องทางอิเล็กโทรนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-08-04 21:44:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 9 Fighting stroke สนาม อำนาจเจริญ โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE 9 Fighting stroke สนาม อำนาจเจริญ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 11:02:10

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรม


Sample project image

จัดทำแปลงผลิตข้าวเพื่ออาหารกลางวัน และแปลงเรียนรู้สาธิตข้าว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี

จัดทำแปลงผลิตข้าวเพื่ออาหารกลางวัน และแปลงเรียนรู้สาธิตข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 15:28:22

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:14:52

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

ติดตามการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:10:50

อ่านต่อ...
Sample project image

อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 2023-07-19 10:06:26

อ่านต่อ...
แบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

แบบรายงานการจัดชื่อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ   2022-08-05 11:45:18    60     3 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ   2021-07-19 11:02:54    137     0