ดำเนินรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตร”


    ดำเนินรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตร”

   

ศมข.อจ: วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกิตินันท์ จามรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวสุภาภรณ์ จำรูญ นักวิชาการเกษตร และนางสาววรณัน สีหะหยัก เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมดำเนินรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตร” วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.10-09.10 น. โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอ
          1.  “16 มีนาคม วันสถาปนากรมการข้าว” ครบรอบ 16 ปี 
          2. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียน ตชด. ปี 65 
          3.  เวทีชุมชน “เกษตรแปลงใหญ่ข้าว” 
          4. แนะนำพันธุ์ข้าว วิธีการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  และการปฏิบัติ ดูแลรักษาข้าว
          5. “ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ” เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 65 
          - ขาวดอกมะลิ 105
          - กข 15 
          - กข 6