สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน (เวทีชุมชน)


    สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน (เวทีชุมชน)

    ศมข.อจ: ระหว่างวันที่ 16-24 มีนาคม 2565 นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกฤษฎิ์ พุทธาศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  ติดตามให้คำแนะนำและจัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ปี 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 ณ ที่ทำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยไร่, สว่างใต้, นาผาง, หนองลุมพุก, หนองแอวมอง, ผึ้ง และบ้านบก