ข่าวสารประชาสัมพันธ์


    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันข้าวและชาวนาวันที่23-25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี