ข่าวกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


    ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงแขกดำนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง