ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565


    เฝ้ารับเสด็จเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

   

 นายสำรวจ เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เฝ้ารับเสด็จเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ทรงทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนโครงการอาหารกลางวัน การปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ทรงตรัสถาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ว่าในแปลงปลูกข้าวพันธุ์อะไร น้ำเพียงพอไหม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตอบวส่งปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 น้ำมีเพียงพอพระพุทธเจ้าข้า