ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงแขกดำนา 26 กรกฎาคม 2565


    ดำนาร่วมกับนักเรียน และคณะครู แปลงเรียนรู้และสาธิตเรื่องข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนำรวจตระเวนชายเดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบมายเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ดำนาร่วมกับนักเรียน และคณะครู แปลงเรียนรู้และสาธิตเรื่องข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ณ โรงเรียนำรวจตระเวนชายเดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ 12 คน คณะครูและนักเรียน 20 คน
พื้นที่แปลง 3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา