ข่าวกิจกกรม เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์


    เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

   

วันที่ 20-23 ก.ค. 65 นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ศรไชย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุ่งเทพมหานคร  โดยนายขจร โนวัฒน์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานเปิดอบรม