ข่าวกิจกรรมติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว


    ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว

   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสำรวจ เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้ในเรื่องโรคแมลงในข้าว ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านสว่างใต้ ต.ห้วย  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ จำนวนสมาชิก 15 ราย