ข่าวกิจกรรม วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน


    วิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน

   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสำรวจ เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกฤษฎิ์ พุทธาศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายนิติทรัพย์ โสภา                   
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการแปลงใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาโยน ณ เทศบาลตำบลห้วย  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ