วันพระบิดาฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี


    นพระบิดาฝนหลวง คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

       วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี อีกทั้งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของรัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรชาวไทย
    วันพระบิดาฝนหลวง คือ วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 และทรงรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ที่ส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน หลังจากนั้นทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ภัยพิบัติความแห้งแล้ง มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรู้จักกันว่า "ฝนหลวง" ในเวลาต่อมา ทำให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ถูกกำหนดให้เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
                                               ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์